dans@dinkinfo.nl

 

DinK staat voor Dansplezier!

 

DinK staat voor Expressie en Creativiteit

 

DinK staat voor Inspiratie

 

DinK biedt dansprojecten aan voor groep 1 t/m 8. Onze projecten hebben verhalend thema's die dichtbij de belevingswereld van het kind staan.

Door te werken in kleine groepen (halve klassen) bieden we een veilige dansomgeving, ruimte om te ontdekken, samen te werken en om je beeldend in dans te kunnen uiten.

De duur van een project is een dagdeel. We sluiten gezamenlijk af met een presentatie. Ouders en medeleerlingen mogen dan komen kijken.

Optreden voor publiek is spannend, maar laten zien wat je geleerd hebt is ook leuk!

 

Dansprojecten van DinK gaan uit van het in het onderwijs gestelde streefdoel voor cultuur; De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (kerndoel 54). 

We streven de 21ste eeuwse vaardigheden na: creatief denken, samenwerken en verbeelden.